Obieg zgłoszenia serwisowego w helpdesku


eObiegiDokumentow.pl można uzupełnić o obieg zgłoszenia serwisowego w helpdesku. Obieg zapewnia:

  • możliwość zarejestrowania zgłoszenia serwisowego przez klienta za pomocą przygotowanego formularza w Panelu Internetowym,
  • zapobieganie opóźnieniom realizacji zgłoszeń serwisowych, dzięki wykorzystaniu systemu powiadomień,
  • możliwość prowadzenia analityki procesu przez analizę: ilości zgłoszeń na klienta, na produkt i ilości zgłoszeń na podstawie umów serwisowych,
  • automatyczne generowanie powiadomień informujących klienta o kolejnych etapach zgłoszenia serwisowego.

Stopień zaawansowania obiegu:


Zakup obiegu:
Cena za obieg: 200 punktów


Masz pytania lub uwagi?
Porozmawiaj z konsultantem: 


Zadzwoń do nas: 32 346-11-08
Napisz e-mail z zapytaniem: pytania@tenvirk.plDlaczego warto?

Warto korzystać z naszego serwisu ze względu na szeroki zakres funkcji umożliwiających budowę i obsługę zgłoszeń serwisowych oraz formularzy online.

Analizy danych i statystyki
Dane ze zgłoszeń serwisowych mogą być analizowane i przedstawiane za pomocą wykresów i tabel.

Integracja z innymi systemami
Dane z formularzy możesz prosto wyeksportować do pliku tekstowego, XML lub Excel. Dane z formularzy można także przekazać do innych systemów poprzez API używające technologii WebServices lub ActiveX.

Tworzenie rozbudowanych zgłoszeń serwisowych
Zgłoszenia serwisowe mogą zawierać pola tekstowe, liczby, kwoty, daty, listy rozwijane, pliki, zdjęcia i inne. Dane ze zgłoszeń serwisowych mogą tworzyć automatyczne wpisy z danymi firmy i osoby kontaktowej klienta.

Projektowanie dowolnych raportów
Dane ze zgłoszeń serwisowych mogą być drukowane za pomocą raportów lub przesyłane e-mailem w postaci PDF. Możliwe jest zaprojektowanie raportów graficznym projektantem.

Walidacja danych zgłoszeń serwisowych
Pola w zgłoszeniu serwisowym mogą być wymagane. Dane ze zgłoszeń serwisowych mogą być też sprawdzane.

Budowa mechanizmów przetwarzania zgłoszeń serwisowych
Dane z zgłoszeń serwisowych mogą być podstawą do rozpoczęcia obiegu dokumentów. W ten sposób jeśli zostanie wypełnione zgłoszenie serwisowe, to możliwe jest zaprojektowanie sposobu dalszego ich przetwarzania.

Jak działa obieg?

Procedura zgłoszenia w HELPDESK może być zarejestrowana przez pracownika na podstawie wiadomości email, telefonu lub przez klienta za pomocą przygotowanego formularza na Panelu Internetowym.
Należy wprowadzić podstawowe dane zgłaszającego, wybrać rodzaj udzielanej pomocy, typ produktu lub rodzaj usługi. W zależności od tego czy klient podsiada podpisaną umowę serwisową należy podjąć odpowiedni kierunek realizacji zgłoszenia.
W przypadku braku umowy należy uzyskać zgodę przez przełożonego na udzielenie pomocy. Program automatycznie wygeneruje formularz zgłoszenia serwisowego, który należy przekazać do klienta.
Otrzymany i podpisany formularz od klienta należy dołączyć do systemu w postaci pliku. System przygotuje informację do klienta dotyczącą przyjęcia zgłoszenia do realizacji oraz nadaniu mu unikatowego numeru ID. Teraz należy wybrać pracownika do realizacja zgłoszenia, a po jego zakończeniu wpisać odpowiedź na to zgłoszenie serwisowe.
System wygeneruje informację do klienta o zakończeniu realizacji zgłoszenia oraz przypomni o konieczność wystawienia faktury. Na koniec podajemy datę zamknięcia zgłoszenia i ewentualne uwagi.
Jeżeli klient posiada umowę serwisową proces przebiega jw. z pominięciem konieczności uzyskania zgody przełożonego na udzielanie pomocy.

Pamiętaj, że opisywany obieg jest przykładem i może być po wczytaniu dostosowany do sytuacji w firmie. Dostosować można zakres zabieranych informacji i sposób przebiegu dokumentu w firmie.

Dla nowych Użytkowników mamy specjalną promocję pomagającą zacząć pracę: pierwsze szkolenie z używania obiegu - GRATIS!

Jak uruchomić obieg?

Ten obieg dokumentów dostarczany jest w postaci pliku XTF, który można zainstalować w systemie eObiegiDokumentow.pl jako gotowy predefiniowany obieg.

Aby wczytać obieg uruchom program kliencki eObiegiDokumentow.pl i przejdź do opcji z menu "Ustawienia/Szablony formularzy użytkownik w obiegach dokumentów" i kliknij na klawisz paska menu „Nowy z pliku”. Postępuj zgodnie z dalszymi instrukcjami.

Po zainstalowaniu będziesz mógł ten obieg dostosować do wymagań Twojej firmy. Możesz zmienić pola w obiegu i sposób jego przechodzenia pomiędzy grupami osób (działami firmy) lub poszczególnymi osobami.
Ponieważ praca z eObiegiDokumentow.pl rozliczana jest za pomocą punktów to zainstalowanie obiegu powoduje pobranie ilości punktów określonej powyżej w sekcji „Zakup obiegu”.