Obieg procesu handlowego


eObiegiDokumentow.pl można uzupełnić o obieg procesu handlowego. Obieg zapewnia:

  • rejestrację procesu handlowego typowego dla systemu CRM
  • wielostopniowe mechanizmy akceptacji obiegu procesu handlowego
  • automatyzację procesu ofertowania, negocjacji i sprzedaży
  • zarejestrowanie i opisanie procesu handlowego w formie przejrzystego formularza
  • zwiększenie szansy sprzedaży przez skuteczne zarządzanie relacjami z klientem
  • zwrócenie uwagi na potrzeby klienta przez analizę przebiegu procesu handlowego

Stopień zaawansowania obiegu:


Zakup obiegu:
Cena za obieg: 200 punktów


Masz pytania lub uwagi?
Porozmawiaj z konsultantem: 


Zadzwoń do nas: 32 346-11-08
Napisz e-mail z zapytaniem: pytania@tenvirk.plDlaczego warto?

Warto korzystać z naszego serwisu ze względu na szeroki zakres funkcji umożliwiających budowę i obsługę procesów handlowych oraz formularzy online.

Analizy danych i statystyki
Dane z procesów handlowych mogą być analizowane i przedstawiane za pomocą wykresów i tabel.

Integracja z innymi systemami
Dane z formularzy możesz prosto wyeksportować do pliku tekstowego, XML lub Excel. Dane z formularzy można także przekazać do innych systemów poprzez API używające technologii WebServices lub ActiveX.

Tworzenie rozbudowanych procesów handlowych
Procesy handlowe mogą zawierać pola tekstowe, liczby, kwoty, daty, listy rozwijane, pliki, zdjęcia i inne. Dane z procesów handlowych mogą tworzyć automatyczne wpisy z danymi firmy i osoby kontaktowej klienta.

Projektowanie dowolnych raportów
Dane w procesach handlowych mogą być drukowane za pomocą raportów lub przesyłane e-mailem w postaci PDF. Możliwe jest zaprojektowanie raportów graficznym projektantem.

Walidacja danych procesów handlowych
Pola w procesie handlowym mogą być wymagane. Dane z procesów handlowych mogą być też sprawdzane.

Budowa mechanizmów przetwarzania procesów handlowych
Dane z procesów handlowych mogą być podstawą do rozpoczęcia obiegu dokumentów. W ten sposób jeśli zostanie wypełniony proces handlowy, to możliwe jest zaprojektowanie sposobu dalszego ich przetwarzania.

Jak działa obieg?

Obieg procesu handlowego może być rozpoczęty przez pracownika lub przez klienta. Do dyspozycji klienta przygotowany jest formularz w Panelu Internetowym na stronę www. W pierwszej kolejności należy podać podstawowe dane firmy, dane kontaktowe, i szczegóły dotyczące zapytania.
Na podstawie zebranych informacji ustalamy datę kontaktu z klientem lub podejmujemy odpowiednią decyzję dalszego postępowania i tak mamy do wyboru:
Ponowny kontakt z klientem - odkładamy zdarzenie do wyznaczonego terminu w celu ponownego kontaktu, samo zdarzenie z kontaktu krótko opisujemy i załączamy do naszego obiegu. Po wykonaniu tych czynności możemy np. ustalić kolejny termin kontaktu z klientem, umówić się na prezentację, przygotować ofertę lub zakończyć proces.
Prezentację produktu klientowi - ustalamy termin prezentacji, zasoby do prezentacji i na podstawie uzyskanej zgody od przełożonego podejmujemy dalsze kroki np. ustalić kolejny termin kontaktu, przygotować dodatkową ofertę lub zakończyć proces
Przygotowanie oferty dla klienta - wprowadzamy dane dotyczące oferty (ID, daty, kwoty itp.), przekazujemy zdarzenie do akceptacji przez przełożonego, zdarzenie z wysłaną ofertę załączamy do obiegu. Po wykonaniu tych czynności możemy wybrać np. klient zaakceptował ofertę, ustalić kolejny termin kontaktu, przygotować kolejną ofertę, zakończyć proces.
W przypadku akceptacji oferty przez klienta zdarzenie przekazywane jest do działu handlowego, który zakańcza proces sprzedaży.
Zakończenie procesu - należy podać przyczynę zakończenia.

Pamiętaj, że opisywany obieg jest przykładem i może być po wczytaniu dostosowany do sytuacji w firmie. Dostosować można zakres zabieranych informacji i sposób przebiegu dokumentu w firmie.

Dla nowych Użytkowników mamy specjalną promocję pomagającą zacząć pracę: pierwsze szkolenie z używania obiegu - GRATIS!

Jak uruchomić obieg?

Ten obieg dokumentów dostarczany jest w postaci pliku XTF, który można zainstalować w systemie eObiegiDokumentow.pl jako gotowy predefiniowany obieg.

Aby wczytać obieg uruchom program kliencki eObiegiDokumentow.pl i przejdź do opcji z menu "Ustawienia/Szablony formularzy użytkownik w obiegach dokumentów" i kliknij na klawisz paska menu „Nowy z pliku”. Postępuj zgodnie z dalszymi instrukcjami.

Po zainstalowaniu będziesz mógł ten obieg dostosować do wymagań Twojej firmy. Możesz zmienić pola w obiegu i sposób jego przechodzenia pomiędzy grupami osób (działami firmy) lub poszczególnymi osobami.
Ponieważ praca z eObiegiDokumentow.pl rozliczana jest za pomocą punktów to zainstalowanie obiegu powoduje pobranie ilości punktów określonej powyżej w sekcji „Zakup obiegu”.