Obieg faktury kosztowej


eObiegiDokumentow.pl można uzupełnić o obieg faktury kosztowej. Obieg zapewnia:

  • przejście z papierowego obiegu faktury kosztowej na elektroniczny co skraca jej obieg
  • zarejestrowanie, opisanie i zadekretowanie faktur kosztowych
  • wielostopniowe mechanizmy akceptacji faktury kosztowej
  • monitorowanie obiegu faktur kosztowych i przestrzeganie polityki zaciągania zobowiązań
  • zebranie niezbędnych informacje na temat faktury kosztowej w różnych miejscach firmy i przygotowanie tych danych do integracji z zewnętrznym systemem finansowo-księgowym
  • identyfikację miejsc powstawania kosztów (MPK)
  • możliwość wykonywania analiz ilościowych i wartościowych faktur kosztowych
  • mechanizmy do zapobiegania zagubienia faktur kosztowych i konieczności opłacania odsetek wynikających z niedotrzymania terminu

Stopień zaawansowania obiegu:


Zakup obiegu:
Cena za obieg: 200 punktów


Masz pytania lub uwagi?
Porozmawiaj z konsultantem: 


Zadzwoń do nas: 32 346-11-08
Napisz e-mail z zapytaniem: pytania@tenvirk.plDlaczego warto?

Warto korzystać z naszego serwisu ze względu na szeroki zakres funkcji umożliwiających budowę i obsługę procesu opisu faktury kosztowej, dekretacji i przekazania do zaksięgowania.

Kreator obiegu faktury kosztowej
Możliwe jest dowolne zmienianie obiegu faktury kosztowej. Można także samemu przygotować kolejne obiegi specyficznych rodzajów faktur i innych dokumentów lub skorzystać z gotowych przykładów...

Analizy danych i statystyki
Dane z obiegu faktury mogą być analizowane ilościowo i wartościowo, a dalej przedstawiane za pomocą wykresów i tabel.

Integracja z innymi systemami
Dane z obiegu faktury kosztowej możesz prosto wyeksportować do pliku tekstowego, XML lub Excel. Dostęp do faktur kosztowych można także zapewnić poprzez API. Używając technologii WebServices lub ActiveX można te dane przekazać do automatycznego zaksięgowanie w systemie F-K.

Tworzenie rozbudowanych formularzy opisujących fakturę kosztową
Formularze opisu faktur kosztowych mogą zawierać pola tekstowe, liczby, kwoty, daty, listy rozwijane, pliki, zdjęcia, dialogi z tabelami dekretacji, walidatory kwot i inne. Dane z formularza mogą tworzyć automatyczne wpisy z danymi firmy i osoby kontaktowej kontrahenta.

Projektowanie dowolnych raportów
Dane faktury kosztowej mogą być drukowane za pomocą raportów (formularz opisu faktury) lub przesyłane emailem w postaci PDF. Możliwe jest zaprojektowanie raportów graficznym projektantem.

Walidacja danych
Pola na opisu faktury kosztowej mogą być wymagane. Dane z formularza mogą być też sprawdzane i uzupełniane. Możliwe jest różnicowanie obiegu faktury kosztowej w zależności od wielkości kwot.

Budowa mechanizmów przetwarzania faktury kosztowej
Dane z formularza opisu faktury kosztowej rozpoczynają obieg dokumentu faktury. Obieg ten powoduje zebranie wszystkich danych faktury, akceptacji tych danych, wstępnego zadekretowania i przekazania do systemu F-K.

Jak działa obieg?

Zobacz na filmie jak to działa...


Faktura kosztowa może być zarejestrowana przez pracownika lub w sekretariacie firmy. W tym momencie podajemy kontrahenta, i skanujemy dokument. Następnie system wymusza opisanie faktury podając jej numer, datę faktury, termin płatności, wartość, opis i inne wymagane dane. Następuje uzupełnienie faktury pod kątem księgowym (dekretacja pozycji faktury, uzupełnienie MPK). Dalej jest możliwość rozliczenia zaliczki na pracownika. Potem rozpoczyna się zatwierdzenie faktury w 3 etapach: pod kątem merytorycznym, rachunkowym i finalnie przez osobę z zarządu o ile kwota faktury przekracza ustalony poziom. Na samym końcu jest podawana informacja księgowa, która może być wypełniana ręcznie lub automatycznie w wyniku integracji z systemem F-K.

Pamiętaj, że opisywany obieg jest przykładem i może być po wczytaniu dostosowany do sytuacji w firmie. Dostosować można zakres zabieranych informacji i sposób przebiegu dokumentu w firmie.

Dla nowych Użytkowników mamy specjalną promocję pomagającą zacząć pracę: pierwsze szkolenie z używania obiegu - GRATIS!

Jak uruchomić obieg?

Ten obieg dokumentów dostarczany jest w postaci pliku XTF, który można zainstalować w systemie eObiegiDokumentow.pl jako gotowy predefiniowany obieg.

Aby wczytać obieg uruchom program kliencki eObiegiDokumentow.pl i przejdź do opcji z menu "Ustawienia/Szablony formularzy użytkownik w obiegach dokumentów" i kliknij na klawisz paska menu „Nowy z pliku”. Postępuj zgodnie z dalszymi instrukcjami.

Po zainstalowaniu będziesz mógł ten obieg dostosować do wymagań Twojej firmy. Możesz zmienić pola w obiegu i sposób jego przechodzenia pomiędzy grupami osób (działami firmy) lub poszczególnymi osobami.
Ponieważ praca z eObiegiDokumentow.pl rozliczana jest za pomocą punktów to zainstalowanie obiegu powoduje pobranie ilości punktów określonej powyżej w sekcji „Zakup obiegu”.