Obieg delegacji


eObiegiDokumentow.pl można uzupełnić o obieg delegacji. Obieg zapewnia:

  • przejście z papierowego obiegu delegacji na elektroniczny
  • rejestrację dokumentu delegacji w systemie przez nadanie numeru ID i klasyfikację
  • wykorzystanie wielostopniowego mechanizmu akceptacji delegacji
  • analizę kosztów delegacji, wykorzystania zasobów, itp.

Stopień zaawansowania obiegu:


Zakup obiegu:
Cena za obieg: 100 punktów


Masz pytania lub uwagi?
Porozmawiaj z konsultantem: 


Zadzwoń do nas: 32 346-11-08
Napisz e-mail z zapytaniem: pytania@tenvirk.plDlaczego warto?

Warto korzystać z naszego serwisu ze względu na szeroki zakres funkcji umożliwiających budowę i obsługę delegacji.

Analizy danych i statystyki
Dane z delegacji mogą być analizowane i przedstawiane za pomocą wykresów i tabel.

Integracja z innymi systemami
Dane z formularzy możesz prosto wyeksportować do pliku tekstowego, XML lub Excel. Dane z formularzy można także przekazać do innych systemów poprzez API używające technologii WebServices lub ActiveX.

Tworzenie rozbudowanych delegacji
Delagacja mogą zawierać pola tekstowe, liczby, kwoty, daty, listy rozwijane, pliki, zdjęcia i inne.

Projektowanie dowolnych raportów
Dane z delegacji mogą być drukowane za pomocą raportów lub przesyłane emailem w postaci PDF. Możliwe jest zaprojektowanie raportów graficznym projektantem.

Walidacja danych delegacji
Pola na delegacji mogą być wymagane. Dane z delegacji mogą być też sprawdzane.

Budowa mechanizmów przetwarzania delegacji
Dane z delegacji mogą być podstawą do rozpoczęcia obiegu dokumentów. W ten sposób jeśli zostanie wypełniona delegacja, to możliwe jest zaprojektowanie sposobu dalszego ich przetwarzania.

Jak działa obieg?

Rejestracja delegacji następuje przez osobę delegowaną, lub bezpośrednio przez przełożonego. Należy wprowadzić podstawowe dane dotyczące delegacji (kogo dotyczy, czas trwania, cel delegacji, środek lokomocji) i przekazać odpowiedniej osobie do akceptacji. Termin delegacji należy wprowadzić do terminarza. Po zakończeniu delegacji następuje jej rozliczenie. Wprowadzić należy szczegółowe koszty podróży, dołączyć dokumenty z poniesionych wydatków i podać kwotę pobranej zaliczki. Kolejny etap to weryfikacja poniesionych kosztów oraz rozlicznie delegacji i jej wypłatę. Na końcu obiegu należy dołączyć podpisany dokument delegacji.

Pamiętaj, że opisywany obieg jest przykładem i może być po wczytaniu dostosowany do sytuacji w firmie. Dostosować można zakres zabieranych informacji i sposób przebiegu dokumentu w firmie.

Dla nowych Użytkowników mamy specjalną promocję pomagającą zacząć pracę: pierwsze szkolenie z używania obiegu - GRATIS!

Jak uruchomić obieg?

Ten obieg dokumentów dostarczany jest w postaci pliku XTF, który można zainstalować w systemie eObiegiDokumentow.pl jako gotowy predefiniowany obieg.

Aby wczytać obieg uruchom program kliencki eObiegiDokumentow.pl i przejdź do opcji z menu "Ustawienia/Szablony formularzy użytkownik w obiegach dokumentów" i kliknij na klawisz paska menu „Nowy z pliku”. Postępuj zgodnie z dalszymi instrukcjami.

Po zainstalowaniu będziesz mógł ten obieg dostosować do wymagań Twojej firmy. Możesz zmienić pola w obiegu i sposób jego przechodzenia pomiędzy grupami osób (działami firmy) lub poszczególnymi osobami.
Ponieważ praca z eObiegiDokumentow.pl rozliczana jest za pomocą punktów to zainstalowanie obiegu powoduje pobranie ilości punktów określonej powyżej w sekcji „Zakup obiegu”.