Obieg ankiety dla nowych klientów


eObiegiDokumentow.pl można uzupełnić o obieg ankiety dla klientów. Obieg zapewnia:

  • elektroniczną rejestrację ankiety za pomocą gotowego formularza na stronie WWW
  • zapisywanie danych klientów zainteresowanych produktem lub usługą
  • integrację ankiety z Twoją stroną WWW i dostęp do niej dla anonimowych potencjalnych klientów
  • rejestrację ankiet w systemie i odpowiednią klasyfikację pod klientami
  • możliwość dowolnej modyfikacji pól ankiety z określeniem zakresu zbieranych informacji
  • przetwarzanie danych z ankiet poprzez dalszy obieg dokumentu ankiety np. poprzez przekazywanie zdarzenia z ankietą do właściwej osoby w firmie
  • integrację z innymi obiegami np. obiegiem procesu handlowego, zmówienia, reklamacji itp.

Stopień zaawansowania obiegu:


Zakup obiegu:
Cena za obieg: 200 punktów


Masz pytania lub uwagi?
Porozmawiaj z konsultantem: 


Zadzwoń do nas: 32 346-11-08
Napisz e-mail z zapytaniem: pytania@tenvirk.plDlaczego warto?

Warto korzystać z naszego serwisu ze względu na szeroki zakres funkcji umożliwiających budowę i obsługę ankiet oraz formularzy online.

Analizy danych i statystyki
Dane z ankiet mogą być analizowane i przedstawiane za pomocą wykresów i tabel.

Integracja z innymi systemami
Dane z formularzy możesz prosto wyeksportować do pliku tekstowego, XML lub Excel. Dane z formularzy można także przekazać do innych systemów poprzez API używające technologii WebServices lub ActiveX.

Tworzenie rozbudowanych ankiet
Ankiety mogą zawierać pola tekstowe, liczby, kwoty, daty, listy rozwijane, pliki, zdjęcia i inne. Dane z ankiet mogą tworzyć automatyczne wpisy z danymi firmy i osoby kontaktowej klienta.

Projektowanie dowolnych raportów
Dane z ankiety mogą być drukowane za pomocą raportów lub przesyłane emailem w postaci PDF. Możliwe jest zaprojektowanie raportów graficznym projektantem.

Walidacja danych ankiety
Pola na ankiecie mogą być wymagane. Dane z ankiety mogą być też sprawdzane.

Budowa mechanizmów przetwarzania ankiety
Dane z ankiety mogą być podstawą do rozpoczęcia obiegu dokumentów. W ten sposób jeśli zostanie wypełniona ankieta, wniosek lub formularz to możliwe jest zaprojektowanie sposobu dalszego ich przetwarzania.

Jak działa obieg?

Zobacz na filmie jak to działa...


Rejestrację ankiety dla nowych klientów może wykonać klient z poziomu Panelu Internetowego lub osoba należąca do działu sekretariat. Należy podać podstawowe dane klienta i dane teleadresowe. Jeżeli dane zostały wprowadzone przez Panel Internetowy, to system automatycznie utworzy klienta w systemie i przypisze mu jego unikatowy identyfikator. Użytkownik systemu zostanie powiadomiony o rejestracji ankiety nowego klienta, przez pojawienie się nowego zdarzenia w obiegu. Zdarzenie z ankietom może być załatwione lub przekazane innej osobie w firmie.

Pamiętaj, że opisywany obieg jest przykładem i może być po wczytaniu dostosowany do sytuacji w firmie. Dostosować można zakres zabieranych informacji i sposób przebiegu dokumentu w firmie.

Dla nowych Użytkowników mamy specjalną promocję pomagającą zacząć pracę: pierwsze szkolenie z używania obiegu - GRATIS!

Jak uruchomić obieg?

Ten obieg dokumentów dostarczany jest w postaci pliku XTF, który można zainstalować w systemie eObiegiDokumentow.pl jako gotowy predefiniowany obieg.

Aby wczytać obieg uruchom program kliencki eObiegiDokumentow.pl i przejdź do opcji z menu "Ustawienia/Szablony formularzy użytkownik w obiegach dokumentów" i kliknij na klawisz paska menu „Nowy z pliku”. Postępuj zgodnie z dalszymi instrukcjami.

Po zainstalowaniu będziesz mógł ten obieg dostosować do wymagań Twojej firmy. Możesz zmienić pola w obiegu i sposób jego przechodzenia pomiędzy grupami osób (działami firmy) lub poszczególnymi osobami.
Ponieważ praca z eObiegiDokumentow.pl rozliczana jest za pomocą punktów to zainstalowanie obiegu powoduje pobranie ilości punktów określonej powyżej w sekcji „Zakup obiegu”.