Obieg podania o urlop


eObiegiDokumentow.pl można uzupełnić o obieg podania o urlop. Obieg zapewnia:

  • rejestrację wniosków urlopowych w systemie, ich numerację i klasyfikację
  • weryfikację ilości przysługującego urlopu na etapie rejestracji
  • weryfikację terminu urlopu, w oparciu o zarejestrowane wnioski
  • wykorzystanie wielostopniowego mechanizmu akceptacji
  • możliwość prowadzenia analityki procesu przez analizę: udzielanych urlopów i zastępstw

Stopień zaawansowania obiegu:


Zakup obiegu:
Cena za obieg: 200 punktów


Masz pytania lub uwagi?
Porozmawiaj z konsultantem: 


Zadzwoń do nas: 32 346-11-08
Napisz e-mail z zapytaniem: pytania@tenvirk.plDlaczego warto?

Warto korzystać z naszego serwisu ze względu na szeroki zakres funkcji umożliwiających budowę i obsługę podania o urlop oraz formularzy online.

Analizy danych i statystyki
Dane z podania o urlop mogą być analizowane i przedstawiane za pomocą wykresów i tabel.

Integracja z innymi systemami
Dane z formularzy możesz prosto wyeksportować do pliku tekstowego, XML lub Excel. Dane z formularzy można także przekazać do innych systemów poprzez API używające technologii WebServices lub ActiveX.

Tworzenie rozbudowanych podań o urlop
Podania o urlopy mogą zawierać pola tekstowe, liczby, kwoty, daty, listy rozwijane, pliki, zdjęcia i inne.

Projektowanie dowolnych raportów
Dane z podania o urlopy mogą być drukowane za pomocą raportów lub przesyłane emailem w postaci PDF. Możliwe jest zaprojektowanie raportów graficznym projektantem.

Walidacja danych podania o urlopy
Pola na podaniu o urlop mogą być wymagane. Dane z podania o urlopy mogą być też sprawdzane.

Budowa mechanizmów przetwarzania podania o urlopy
Dane z podania o urlopy mogą być podstawą do rozpoczęcia obiegu dokumentów. W ten sposób jeśli zostanie wypełniona podania o urlopa, to możliwe jest zaprojektowanie sposobu dalszego ich przetwarzania.

Jak działa obieg?

Rejestracja wniosku urlopowego może zostać wykonana przez samego pracownika lub przez dział sekretariatu. Należy podać informacje szczegółowe do wniosku (pracownik do urlopu, rodzaj urlopu, datę początku i końca urlopu). System utworzy elektroniczny wniosek, który można wydrukować. Kolejny etap to weryfikacja wniosku przez dział kadr oraz przełożonego. Jeżeli wniosek został zaakceptowany, należy wprowdzić termin urlop do terminarza i ustalić zastępstwa za pracownika. Na koniec procesu należy załączyć podpisany wniosek urlopowy w formie pliku.

Pamiętaj, że opisywany obieg jest przykładem i może być po wczytaniu dostosowany do sytuacji w firmie. Dostosować można zakres zabieranych informacji i sposób przebiegu dokumentu w firmie.

Dla nowych Użytkowników mamy specjalną promocję pomagającą zacząć pracę: pierwsze szkolenie z używania obiegu - GRATIS!

Jak uruchomić obieg?

Ten obieg dokumentów dostarczany jest w postaci pliku XTF, który można zainstalować w systemie eObiegiDokumentow.pl jako gotowy predefiniowany obieg.

Aby wczytać obieg uruchom program kliencki eObiegiDokumentow.pl i przejdź do opcji z menu "Ustawienia/Szablony formularzy użytkownik w obiegach dokumentów" i kliknij na klawisz paska menu „Nowy z pliku”. Postępuj zgodnie z dalszymi instrukcjami.

Po zainstalowaniu będziesz mógł ten obieg dostosować do wymagań Twojej firmy. Możesz zmienić pola w obiegu i sposób jego przechodzenia pomiędzy grupami osób (działami firmy) lub poszczególnymi osobami.
Ponieważ praca z eObiegiDokumentow.pl rozliczana jest za pomocą punktów to zainstalowanie obiegu powoduje pobranie ilości punktów określonej powyżej w sekcji „Zakup obiegu”.