Obieg podania o pracę (CV)


eObiegiDokumentow.pl można uzupełnić o obieg podania o pracę (CV). Obieg zapewnia:

  • możliwość zarejestrowania podania o pracę wykorzystując gotowy formularz w Panelu Internetowym
  • klasyfikację tego typu zgłoszeń w systemie i ich ewidencję
  • wykorzystanie wielostopniowego mechanizmu akceptacji
  • monitorowanie terminów związanych z obsługą obiegu podania o pracę
  • możliwość prowadzenia analityki procesu przez analizę ilości zgłoszeń od kandydatów
  • generowanie powiadomień informujących kandydata o kolejnych etapach rekrutacji

Stopień zaawansowania obiegu:


Zakup obiegu:
Cena za obieg: 200 punktów


Masz pytania lub uwagi?
Porozmawiaj z konsultantem: 


Zadzwoń do nas: 32 346-11-08
Napisz e-mail z zapytaniem: pytania@tenvirk.plDlaczego warto?

Warto korzystać z naszego serwisu ze względu na szeroki zakres funkcji umożliwiających budowę i obsługę podania o pracę oraz formularzy online.

Analizy danych i statystyki
Dane z podania o pracę mogą być analizowane i przedstawiane za pomocą wykresów i tabel.

Integracja z innymi systemami
Dane z formularzy możesz prosto wyeksportować do pliku tekstowego, XML lub Excel. Dane z formularzy można także przekazać do innych systemów poprzez API używające technologii WebServices lub ActiveX.

Tworzenie rozbudowanych podań o pracę
Podania o pracę mogą zawierać pola tekstowe, liczby, kwoty, daty, listy rozwijane, pliki, zdjęcia i inne. Dane z podania o pracę mogą tworzyć automatyczne wpisy z danymi firmy i osoby kontaktowej klienta.

Projektowanie dowolnych raportów
Dane z podania o pracę mogą być drukowane za pomocą raportów lub przesyłane emailem w postaci PDF. Możliwe jest zaprojektowanie raportów graficznym projektantem.

Walidacja danych podania o pracę
Pola na podaniu o pracę mogą być wymagane. Dane z podania o pracę mogą być też sprawdzane.

Budowa mechanizmów przetwarzania podania o pracę
Dane z podania o pracę mogą być podstawą do rozpoczęcia obiegu dokumentów. W ten sposób jeśli zostanie wypełniona podania o pracę, to możliwe jest zaprojektowanie sposobu dalszego ich przetwarzania.

Jak działa obieg?

Procedura obiegu podania o pracę może być zapoczątkowana przez pracownika sekretariatu lub kandydata. Do dyspozycji kandydata przygotowano formularz w Panelu Internetowym. Osoba zgłaszająca podanie wypełnia podstawowe dane i dołącza CV w postaci pliku. Wypełniony formularz trafia do systemu i rozpoczyna obieg podania o pracę. Na tym etapie należy podjąć decyzję dalszego postępowania z przesłanym podaniem (można przyjąć, odłożyć lub odrzucić podanie CV).
Jeżeli podanie zostało przyjęte wyznaczany jest termin rozmowy kwalifikacyjnej, a do kandydata wysyłana jest informacja o przyjęciu podania i wyznaczeniu terminu rozmowy kwalifikacyjnej. Po wprowadzeniu szczegółowych danych dotyczących kandydata (np. rodzaj wykonywanej pracy), system przygotuje skierowanie na badania lekarskie. Na samym końcu podawana jest data rozpoczęcia pracy.

Pamiętaj, że opisywany obieg jest przykładem i może być po wczytaniu dostosowany do sytuacji w firmie. Dostosować można zakres zabieranych informacji i sposób przebiegu dokumentu w firmie.

Dla nowych Użytkowników mamy specjalną promocję pomagającą zacząć pracę: pierwsze szkolenie z używania obiegu - GRATIS!

Jak uruchomić obieg?

Ten obieg dokumentów dostarczany jest w postaci pliku XTF, który można zainstalować w systemie eObiegiDokumentow.pl jako gotowy predefiniowany obieg.

Aby wczytać obieg uruchom program kliencki eObiegiDokumentow.pl i przejdź do opcji z menu "Ustawienia/Szablony formularzy użytkownik w obiegach dokumentów" i kliknij na klawisz paska menu „Nowy z pliku”. Postępuj zgodnie z dalszymi instrukcjami.

Po zainstalowaniu będziesz mógł ten obieg dostosować do wymagań Twojej firmy. Możesz zmienić pola w obiegu i sposób jego przechodzenia pomiędzy grupami osób (działami firmy) lub poszczególnymi osobami.
Ponieważ praca z eObiegiDokumentow.pl rozliczana jest za pomocą punktów to zainstalowanie obiegu powoduje pobranie ilości punktów określonej powyżej w sekcji „Zakup obiegu”.